• English
 • Nepali
 •  
 • श्री

  मन्त्री,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
 • श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली

  सचिव,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

परिचय

मन्त्रालयको स्थापना

 • श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय: वि.स. २०३८ साल
 • श्रम मन्त्रालय: वि.स. २०५२
 • श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय: वि.स. २०५७
 • श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय: वि.स. २०६९

मुलुकमा बढ्दो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको विकाससँगै रोजगारदाता तथा कामदारहरुवीच परस्पर विश्वास र लाभमा आधारित सुमधुर श्रम सम्बन्धको स्थापना एवं विकास हुनु आवश्यक हुन्छ।

Latest Notice

View All

Program and Achievment

श्रम सहचारी छनौट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७३
View All

Public Announcement

Urgent Notice Regarding System Down
View All

Spoke Person

Information Officer

Employee Of the Year

2072/73

Photo Gallery

Courtesy meeting with Japanese AmbassadorCourtesy meeting with Japanese Ambassador
Courtesy meeting with Human Resource minister of MalaysiaCourtesy meeting with Malaysian Minister
Participants on FEIMS presentationFEIMS presentation held on 2nd Nov 2015
50th anniversary of partnership Nepal & ILO50th anniversary of partnership Nepal & ILO
विदेशमा कामगरी फर्किएका उद्ममी राष्ट्रिय सम्मान

Video Gallery

View All

Public Poll

वैदेशिक रोजगारीमा जादा श्रम स्वीकृति लिने प्रणाली लाई online मा लैजानु