• English
  • Nepali
  •  

Detail

प्रशिक्षणको लागि मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।

2017-07-09
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा नेपाल राजपत्रांकित द्वतीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि निम्न लिखित विषयक ३० कार्यदिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण सञ्चालन हुने भएकाले यस मन्त्रालय/विभाग/कार्यालयका कर्मचारी मनोनयन गर्नु पर्ने भएकाले सवैलाई यो सूचना जानकारी गराइन्छ ।
१. Professional Course on Management and Development.
२.Advanced Course on Human Resource Management.
३. Advanced Course on Management and Development.
 
साथै, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कभर लेटर र मनोनयन फारम यसैबाट डाउनलोड गर्न माथीको Download file क्लिक गर्नु होला ।
View All

Latest Notice

View All