• English
  • Nepali
  •  

Detail

सचेतनामुलक प्रसार प्रसार सम्बन्धी सूचना

2017-11-19
खरिद एकाइको मिति २०७४।०७।२७ को निर्णयानुसार बालश्रम निवारणका लागि सचेतनामुलक प्रचार प्रसार सम्वन्धी सामग्री निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार पार्नुपर्ने भएको हुदा सूचिकृत फर्मबाट तीन दिन भित्र दररेट उपलब्ध गराउनु हुन अनरोध छ ।
बालश्रम निवारणक लागि नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तामाङ्ग र मगर भाषामा संदेश प्रशारण गर्ने नाराहरुः-
  • आफ्नो घर, व्यवसाय, उद्योगमा
बालबालिकालाई श्रममा नलगाउ
अरुलाई पनि बालश्रम प्रयोग नगर्न सूचित गराऊ ।
  • हिमाल, पहाड, तराई
आजैबाट रोकौं बालश्रमलाई ।
  • बालश्रम कसैले प्रयोग नगरौ
बालबालिका हक अधिकारको सनिश्चित गरौं ।
View All

Latest Notice

View All