• English
  • Nepali
  •  

Detail

श्रम बुलेटिन प्रकाशनको लागि सूचना

2018-04-06
suchana_14.jpg
यस मन्त्रालयले प्रकाशन गर्न लागेको संलग्न स्पेशिफिकेशन अनुसारको बुलेटिन छपाई गर्नु पर्ने भएकाले सूचिकृत फर्महरुबाट ७ (सात) दिनभित्र दररेट सहित कोटेशन यस मन्त्रालयमा पेश गर्नु हुन सूचीत गरिन्छ ।

View All

Latest Notice

View All