• English
  • Nepali
  •  

दीर्घकालीन सोच/उद्धेश्य

दीर्घकालीन सोच/ उद्धेश्य

स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष सीपयुक्त मानव संशाधनको उत्पादनबाट रोजगार एवं स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्नु, विभेदरहित, सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ काम गर्ने वातावरण प्रदान गरी बाहृय तथा आन्तरिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा गैर आर्थिक लाभबाट राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको सुदृढीकरण गरी गरिवी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने र सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गरी बाल अधिकार सुनिश्‍चित गर्न सघाऊ पुर्‍याउनु ।

उद्धेश्य

  • स्वदेशमा पर्याप्त र मर्यादित रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरी गरिवी निवारणमा योगदान गर्ने ।
  • सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्दै निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रमलाई प्राथमिकताका साथ उन्मूलन गर्ने ।
  • सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गरी स्वस्थ, सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरणको सिर्जना गर्ने ।
  • स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यमशील, दक्ष र सीपयुक्त मानव संसाधनको विकास गरी बेरोजगारीको संख्या न्युनीकरण गर्ने ।
  • वैदेशिक रोजगारीका जोखिमहरु कम गर्दैर् यसबाट प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम गर्दै गरिवी निवारणमा यस क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने ।

Latest Notice

View All