• English
 • Nepali
 •  

समस्या एवं चुनौतीहरु

 • श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको कमिका साथै समन्वय हुन नसक्नु ।
 • ऐन नियमहरु समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नु ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरुको संरचनागत सुधार, जग्गा व्यवस्थापन र भवन निर्माण गर्न नसक्नु ।
 • व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजना, व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रहरु र रोजगार सूचना केन्द्र जस्ता अस्थायी प्रकृतिका संरचनाहरुलाई स्थायित्व दिन नसक्नु ।
 • क्षेत्रगत रुपमा -जस्तो, कृषि, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रहरुमा) माग र आपूर्तिको अवस्था र तदनुरुप क्षेत्रगत र समग्र रुपमा जनशक्ति प्रक्षेपण र विकास हुन नसक्नु ।
 • कमजोर श्रम सम्बन्ध सुधार गरी लगानी मैत्री एवं शान्तिपूर्ण औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा शीघ्रता आउन नसक्नु ।
 • श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सूचनाहरुको अद्यावधिक अभिलेख नहुनु ।
 • सीप, पूँजी र प्रविधिमा बहुसंख्यक जनताको आवश्यक पहुँच पुर्‍याउन नसक्नु ।
 • नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेगरी समग्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्‍चालन हुन नसक्नु।
 • श्रमको माग र आपूर्ति बीचमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु ।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माग र प्रतिस्पर्धा अनुसार तालिम कार्यक्रमहरु प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन नसक्नु ।
 • वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन प्रयास गरिए तापनि जटिलता र अपेक्षा वढ्दै जानु ।
 • वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणमा समस्याहरु रहनु, समन्वय हुन नसक्नु र स्थानीय तहमा संस्थागत व्यवस्था गर्न नसकिनु ।
 • गन्तव्य देशमा वैदेशिक रोजगार अनुगमनको कमी ।
 • प्रचार प्रसार, उद्दार, राहत र पुनएकीकरण सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु ।
 • सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन तर्जुमा गरी सरकारी तथा निजी कार्यालय, प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई विभिन्‍न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु लागू गर्न नसक्नु । सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय खाका तयार नहुनु ।
 • विभिन्‍न जिम्मेवारी लिदै मन्त्रालय स्वयं पटक पटक परिमार्जित हुँदा पनि कार्य जिम्मेवारी, वित्तीय श्रोत र जनशक्तिको सन्तुलन हुन नसक्नु ।

Latest Notice

View All