• English
  • Nepali
  •  

रणनीति

  • अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमको पहिचान, विश्लेषण र कार्यान्वयनमा जोड दिई भौगोलिक क्षेत्रहरुमा थपिने जनशक्ति र रोजगारी सिर्जनाको भिन्नतालाई आधार मानी रोजगारीमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  • बालश्रम सम्बन्धी नीति, कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुका साथै बालश्रम निवारणका कार्यक्रमहरु गरिवी निवारणका राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवस्थित रुपमा लघुवित्त, उद्यमशीलता र सीप विकास तालिम, उपयुक्त प्रविधि र बजार व्यवस्था गरी स्वरोजगार तथा लघु उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने ।
  • विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट सञ्‍चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरुको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने तालिम कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित गरी समान प्रकृतिका तालिमका विशिष्टताका आधारमा एकै छाता संस्थाबाट प्रदान गर्ने गरी बजारको माग अनुरुप दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने ।
  • सीप तथा व्यवसायिक तालिमका अवसरहरु वृद्धि गरी यस्ता तालिमहरु सेवाग्राहीको निकटमा नै सञ्‍चालन गर्ने गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
  • रोजगारी सिर्जनाको नीतिगत समन्वय र अनुगमन गर्ने ।

Latest Notice

View All